Martin Højriis Kristensens hjemmeside

Ridehuset - Fremtidens Kulturhus

Offentliggjort 04/03-08 af makr (version: 1.16) i Forside, Arkitektur
Den nye indgang til Ridehuset og den nordlige afslutning på den tunnellagte Frederiks Alle set fra Rådhustårnet
Den nye indgang til Ridehuset og den nordlige afslutning på den tunnellagte Frederiks Alle set fra Rådhustårnet
Foto: Futastic Structures, via Kulturhus Århus
Den 27. Februar blev udstillingen "Ridehuset - Fremtidens Kulturhus" åbnet på ARoS. Udstillingen består af en række plancher og modeller for en ombygning af Ridehuset. Ombygningen er udtænkt af Kulturhus Århus, som Ridehuset er en del af, samt et arkitektfirma ved navn Futastic Structures (et navn som faldt i rådmand Flemming Knudsens smag).

Formålet med ombygningen er at skaffe publikumsfaciliteter i form af foyer, garderobe, toilletter mm, foruden bacstagearealer til magasiner og kunstnergarderober.
Disse arealer tilvejebringes ved at grave kælder ud under Ridehuset og Officerspladsen, så området ikke bebygges yderligere, udover et nyt indgangsparti til den underjordiske foyer.

Ridehuset er en bygning der går tilbage til områdets historie som kaserneområde, ligesom officersbygningen og officerspladsen, og i øvrigt er byens store kulturelle bastioner; ARoS, Musikhuset og Scandinavian Congres Center, bygget på det gamle kaserneareal.

Ridehuset har i de sidste mange år været udlejet som et "overdækket gulv" hvor de enkelte arrangementer har kunnet indrette den rustikke hal efter behov. Det har givet nogle indretninger med historiens vingesus, men den individuelle opbygning har været omkostningstung og arrangementerne har lidt under dårlige publikumsfaciliteter, ringe tilgængelighed for handicappede samt et ikke-eksisterende backstagemiljø.

Blik ind i modellen, svarende til den nuværende indgang. I baggrunden Ridehus-basen og i forgrunden Ridehus-mobilerne
Blik ind i modellen, svarende til den nuværende indgang. I baggrunden Ridehus-basen og i forgrunden Ridehus-mobilerne
Foto: makr
Disse faciliteter etableres således under niveau, og mellem kælder og eksisterende gulv etableres elevatorer til publikum og materiel, og en del af gulvet gøres "levende" så højden kan tilpasses behovet. I den sydlige ende etableres en såkaldt Ridehus-base med horisontale flader der kan bruges som udgangspunkt for individuel sceneopbygning.
Som grundlag for indretning laves en serie Ridehus-mobiler, der kan anvendes til sceneopbygning, tribuner og opdeling af huset i mindre rum.

På Officerspladsen etableres en overbygning på de underjordiske faciliteter, der, som Louvres glaspyramide, skal bruges som ny indgang samt selvstændigt arrangementsareal.

Endelig indeholder planen en vision om samling af Musikhus- og Rådhusparken ved at lægge Frederiks Alle i en tunnel ca. Mellem Brobergskolen og Vester Alle.

Planen skal ses i sammenhæng med Århus' ambition om at blive europæisk kulturby i 2017. Ambitionen har for nylig ført til ansættelse af den erfarne kulturleder Trevor Davies, der har en fortid i såvel Århus Festuge som organisationen bag Europæisk Kulturby 1996 i København. Trevor Davies skal, som kulturbysekretær, sikre at byens kulturliv udvikles frem til indsendelse af ansøgning i 2011.
Såfremt Århus vinder æren, vil området med Ridehuset, ARoS, Musikhuset, SCC samt det kommende kulturcenter på Godsbanen og Multihallen, være centralt.

"Ridehuset ER fremtidens Kulturhus", kom det fra kulturrådmand Flemming Knudsen under åbningen af udstillingen
"Ridehuset ER fremtidens Kulturhus", kom det fra kulturrådmand Flemming Knudsen under åbningen af udstillingen
Foto: makr
Måske af samme årsag blev ARoS' direktør mødt med et jysk "jow jow" fra kulturrådmanden da han præsenterede oplægget med et "så må vi se om det bliver til noget".
Flemming Knudsen udtrykte i sin tale at nok var der her blot tale om et forslag, og nok kunne der ske ganske betydelige ændringer i konceptet, men at det var udenfor debat at Ridehuset ER Århus' fremtidige kulturhus, og at de problemer der er i huset i dag skal løses.

Planens underjordiske elementer virker oplagte fordi de skaber den nødvendige plads uden at ødelægge den historiske disponering af arealet. Som med indgangen til Louvre vil indgangen til det nye kulturhus ganske givet komme til debat. Jeg vil lade andre om at vurdere om den passer ind i omgivelserne eller ej. Personligt kunne jeg ønske et indgangsparti der ledte tankerne lidt mere i retning af områdets militære historie.

Ideen om at nedgrave Frederiks Alle har længe cirkuleret, men har aldrig før (mig bekendt) været en del af et semi-kommunalt oplæg.
Økonomien må på forhånd anses som værende noget trængt. Marselistunnellen er pt planlagt til en omtrentlig meterpris af 1 mio kroner, svarende til en pris for nedgravning af Frederiks Alle på 250 mio kroner, eller næsten det samme som den 17.000 kvadratmeter store udvidelse af Musikhuset.
Dertil kommer at den fremtidige anvendelse af Frederiks Alle er uvis. I letbaneplanen fra juni 2000 forudsættes at Vester Alle og Rådhuspladsen lukkes for biltrafik, og dermed vil Frederiks Alles funktion som sydlig indføring til byen forsvinde. Man kan formentlig i den mellemliggende periode komme ganske langt med en omlægning af vejen, så den brede trafiktiltrækkende asfalt fx erstattes af brosten, hvorved trafikken i højere grad vil søge ad Ringgaden/Silkeborgvej eller Værkmestergade.

Planen får nu lov at simre, og formentlig vil ombygningen under en eller anden form komme med i næste kulturforlig, der skal vedtages om 4 år, således at moderniseringen af Århus' kulturhus kan ske inden Århus forhåbentlig bliver en af værterne for Europæisk Kulturby 2017.